Βλάβες στους Χόνδρους

Ο αρθρικός χόνδρος είναι άσπρος, με γυαλιστερή επιφάνεια και καλύπτει τα οστά των αρθρώσεων ώστε να μην τρίβονται μεταξύ τους . Εάν υποστεί βλάβη λόγω τραύματος ή εκφυλιστικής πάθησης ( εκφυλιστική ή ρευματοειδής αρθρίτιδα), τότε προκαλεί πόνο στις αρθρώσεις, διόγκωσή τους λόγω ενδοαρθρικής συλλογής υγρού και σταδιακά, φθορά των οστών.

Η διάγνωση της χόνδρινης βλάβης τίθεται συνήθως με την διεξαγωγή μαγνητικής τομογραφίας (MRI), και επιβεβαιώνεται αρθροσκοπικά. Η θεραπεία είναι κατ΄ εξοχήν αρθροσκοπική, με την εφαρμογή και διάφορων άλλων τεχνικών, αναλόγως του μεγέθους της βλάβης, της ηλικίας του ασθενούς αλλά και των φορτίσεων που θα δεχθεί στο μέλλον το πάσχον γόνατο. Επίσης, μπορεί  να χρησιμοποιηθούν με πολύ καλά αποτελέσματα,  θεραπείες της αναγεννητικής ιατρικής (MSCs cell ).

Εάν οι βλάβες του χόνδρου είναι επιφανειακές,  πραγματοποιείται αρθροσκοπικός καθαρισμός και χονδροπλαστική.

Εάν οι βλάβες  φθάνουν μέχρι το υποχόνδριο οστού τότε ο ιατρός δια μέσου του αρθροσκοποίου εφαρμόζει την  τεχνική των μικροκαταγμάτων με τρυπανισμό. Η δημιουργία μικρών οπών επιτρέπει  τη διέλευση αίματος στον χόνδρο ο οποίος θα παραγάγει νέο  ινοχόνδρινο στρώμα για την επούλωση της βλάβης.

Μεταμόσχευση

Εάν οι ανάγκες του ασθενούς λόγω ηλικίας ή άθλησης επιβάλλουν μια πιο δραστική αντιμετώπιση, τότε ο ιατρός εφαρμόζει αρθροσκοπικά, την τεχνική OATS (Osteochondral Autograft Transfer System )η οποία συνίσταται στη μεταμόσχευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων στο σημείο της βλάβης προκειμένου να το ενισχύσουν. Οι μικροί αυτοί κύλινδροι χόνδρου, είναι αυτόλογο μόσχευμα. Δηλαδή, αφαιρούνται από άλλο σημείο του γόνατος  του ασθενούς, χωρίς να προκαλείται βλάβη καθώς επιλέγεται σημείο που δεν δέχεται μεγάλη φόρτιση.

Μια άλλη τεχνική, που εφαρμόζεται όταν υπάρχει έλλειμμα χόνδρου, είναι αυτή της μεταμόσχευσης χονδροκυττάρων. Μια μικρή ποσότητα θα αφαιρεθεί αρθροσκοπικά από τον ίδιο τον ασθενή, ενώ εάν υπάρχει και έλλειμμα υποχόνδριου οστού, αποκαθίσταται το έλλειμμα στην ιδια επέμβαση. Ακολούθως,  η μικρή ποσότητα χονδροκυττάρων που αφαιρέθηκε, θα πολλαπλασιαστεί εργαστηριακά και θα επανατοποθετηθεί με νέα αρθροσκοπική επέμβαση  στο σημείο της βλάβης.

Ο αριθμός των χονδροκυττάρων επιτρέπει την πλήρη αποκατάσταση, με πολύ καλά αποτελέσματα ( δείτε αναλυτικά για τη μεταμόσχευση χονδροκυττάρων, ΕΔΩ).