Όγκοι άνω άκρου

Καλοήθεις ή κακοήθεις όγκοι που εντοπίζονται στο άνω άκρο και αφορούν θεραπευτικά τους ορθοπαιδικούς είναι αυτοί που εμφανίζονται στα οστά και στους  μύες / τένοντες. Ο  οστικός  όγκος,  μπορεί να προκαλέσει  πόνο  από  αύξηση  της  ενδοοστικής  πίεσης,  ή  από  τη  διήθηση  των  νεύρων  της  περιοχής,  ή  να  αδυνατίσει  την  αντοχή  του οστού ώστε να υποστεί κάταγμα χωρίς εξωτερική πίεση.  Ένας  όγκος  του  νευρικού  ιστού , μπορεί να προκαλέσει πόνο, έντονο πρήξιμο και φλεγμονή  ή  αδυναμίας  των  μυών.

Στους όγκους άνω άκρου απαιτεί ενδελεχής διαγνωστικός (ακτινογραφία, μαγνητική, αξονική, σπινθηρογράφημα κ.α)  και ειδικός  αιματολογικός  έλεγχος και στη συνέχεια διενεργείται βιοψία είτε ανοιχτά είτε δια βελόνης.    Όλοι οι όγκοι ελέγχονται ως εν δυνάμει κακοήθεις, έως ότου αποκλεισθεί.

Εάν διαγνωστεί κακοήθεια στα οστά και στους μύες/ τένοντες του άνω άκρου, ανάλογα  με  το είδος  και  τον  βαθμό  σταδιοποίησης, ο ιατρός Χρύσανθος Χρυσάνου, διενεργεί απλή αφαίρεση, ευρεία αφαίρεση και ριζική αφαίρεση του όγκου, σε συνεργασία με τον ογκολόγο παθολόγο του ασθενούς.

Για την αφαίρεση των όγκων κατά περίπτωση ο ιατρός εφαρμόζει τις τεχνικές της…….

Η χειρουργική  αφαίρεση,  και  η  ενδεδειγμένη  συμπληρωματική  θεραπεία  είναι  δυνατόν  να  αυξήσουν  σε πολύ υψηλά ποσοστά σε ριζική θεραπεία και πλήρη ίαση.