Εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

 Η ακρωμιοκλειδική άρθρωση συνδέει τη κλείδα με την ωμοπλάτη. Εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης, χαρακτηρίζεται ο διαχωρισμός του τελικού τμήματος της κλείδας από το ακρώμιο. Προκαλείται συνήθως από τραύμα και εκδηλώνεται με χρόνιο ή οξύ πόνο στο σημείο της άρθρωσης.

Τα εξαρθρήματα αντιμετωπίζονται αναλόγως του βαθμού του διαχωρισμού που έχει επιτελεσθεί. Τα 1ου, 2ου και 3ου βαθμού, δεν προκαλούν σοβαρά λειτουργικά προβλήματα και έντονο πόνο και μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά από τον ιατρό. Όταν προκαλείται πλήρης ρήξη των ακρωμιοκλειδικών αλλά και των κορακοκλειδικών συνδέσμων, τότε εκδηλώνεται με λειτουργικά προβλήματα στον ώμο και στο χέρι και το εξάρθρημα χαρακτηρίζεται ως 3ου βαθμού. Από τα εξαρθρήματα 3ου βαθμού έως και τα εξαρθρήματα 6ου βαθμού (όπου η κλείδα μετατοπίζεται προς τα πίσω, προς τα πάνω ή μπροστά και κάτω από την κορακοειδή απόφυση) και εκτός από τα λειτουργικά, προκύπτουν και αισθητικά προβλήματα, τότε απαιτείται χειρουργική αντιμετώπιση.

Ο ιατρός Χρύσανθος Χρυσάνθου πραγματοποιεί την επέμβαση ανοιχτά ή  αρθροσκοπικά , για την ανάταξη της κλείδας στην άρθρωση και την σταθεροποίησή της, ώστε να  αποκατασταθούν οι ραγέντες σύνδεσμοι.