Επιφανείας αρθροπλαστική ώμου

Η αρθροπλαστική επιφανείας περιλαμβάνει την αναδιαμόρφωση της επιφάνειας  του κατεστραμμένου οστού και χόνδρου στα άκρα των οστών στην άρθρωση, χωρίς τη χρήση τεχνητών εμφυτεύσιμων αρθρώσεων.

Εφαρμόζεται μόνο σε ασθενείς όπου ο έμπειρος ιατρός στην εφαρμογή όλων των τεχνικών αρθροπλαστικής ώμου, εκτιμά ότι θα αποφέρει ουσιαστικά αποτελέσματα.