Ανάστροφη ολική αθροπλαστική ώμου (Reverse)

Η ανάστροφη αθροπλαστική ώμου αποτελεί την πλέον σύγχρονη διεθνώς τεχνική για την αντιμετώπιση της ρήξης των  τενόντων του στροφικού πετάλου.  Δεν μπορεί όμως να εφαρμοστεί σε όλους τους ασθενείς. Εφαρμόζεται σε ασθενείς  με ιδιαίτερα προβλήματα στους οποίους οι συμβατικές προθέσεις δεν μπορούσαν να δώσουν λύση.

Ειδικότερα, ενδείκνυται  για ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα, στους οποίους δεν μπορούν να αποκατασταθούν οι ρήξεις των τενόντων του στροφικού πετάλου και οι άλλες ανατομικές προθέσεις δεν μπορούν να εξασφαλίσουν τη σταθερότητα και την κινητικότητα της άρθρωσης του ώμου.

Επίσης ενδείκνυται για ασθενείς με μαζικές ρήξεις μυοτενοντώδους πετάλου, με κατάγματα, με όγκους και στις περιπτώσεις όπου οι προηγούμενες συμβατικές αρθροπλαστικές και οι επεμβάσεις συρραφής μυοτενοντώδους πετάλου δεν απέφεραν αποτέλεσμα. Ο εξειδικευμένος και έμπειρος στην τεχνική ορθοπαιδικός χειρουργός είναι αυτός που θα εκτιμήσει εάν είναι εφικτή η εφαρμογή της  στον κάθε ασθενή.

Γιατί είναι ιδιαίτερη η ανάστροφη αρθροπλαστική του ώμου. Διότι αλλάζει  τη φυσιολογική ανατομική σχέση κεφαλής βραχιονίου και ωμογλήνης στην άρθρωση του ώμου. Η ωμογλήνη αντικαθίσταται από μία «μπάλα» από ειδικό υλικό και η κεφαλή του βραχιονίου από ένα υλικό στο οποίο έχει δημιουργηθεί μία κοιλότητα αντίστοιχου μεγέθους, προκειμένου να μπορεί να δεχθεί και να εφαρμόσει απόλυτα, την τεχνητή μπάλα της ωμογλήνης. Οι τεχνητές αυτές προθέσεις  αλλάζουν τη μηχανική του ώμου και αυξάνουν σημαντικά τη δύναμη και τη δυνατότητα άρσης του χεριού. Ωστόσο, δεν ενδείκνυνται για αθλητές που επιθυμούν να συνεχίσουν π.χ την άρση βαρών. Επίσης, υπάρχουν κίνδυνοι επιπλοκών ( φλεγμονή, αστάθεια και χαλάρωση της τεχνητής άρθρωσης, κάταγμα του βραχιονίου ή της ωμογλήνης,   τραυματισμός του νεύρου κ.α.) γι΄ αυτό  και εφαρμόζεται επιλεκτικά σε ασθενείς με σοβαρό λειτουργικό πρόβλημα.