Αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης

Η οστεοαρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης είναι μια εκφυλιστικής μορφής αρθρίτιδα που προκαλεί διάβρωση στα οστά και οστεοφύτα και ενίοτε οδηγεί σε ρήξη του στροφικού πετάλου. Εκδηλώνεται με πόνο στον ώμο όταν το χέρι υψώνεται πάνω από το επίπεδο του ώμου. Η πάθηση αφορά κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας αλλά εμφανίζεται και λόγω υπερχρήσης της άρθρωσης ( επαγγελματική δραστηριότητα, αθλητές ρήψεων, κ.α.

Σπανίως οι αθλητές ρήψεων μπορεί να εμφανίσουν και έλλειμμα στο τελικό τμήμα της κλείδας (Οστεολυση), το οποίο εκδηλώνεται και αντιμετωπίζεται όπως και η αρθρίτιδα.

Η πάθηση αντιμετωπίζεται αρθροσκοπικά με την απομάκρυνση των οστεόφυτων και….