Αθλητικές Κακώσεις

Οι αθλητικές κακώσεις εμφανίζονται σε ερασιτέχνες και επαγγελματίες αθλητές, με συνηθέστερες τα διαστρέμματα,  τις μυϊκές θλάσεις, τις τενοντίτιδες, τους τραυματισμούς – ρήξεις των συνδέσμων, τις χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες, τα κατάγματα, κ.α.

Κάθε άθλημα καταπονεί διαφορετικές μυικές ή οστικές περιοχές και αντιμετωπίζεται διαφορετικά.

Ο ορθοπαιδικός που εξειδικεύεται στις αθλητικές κακώσεις δεν είναι μόνο ένας καλός χειρουργός. Πρέπει να διαθέτει την εμπειρία και την εξειδίκευση να αντιμετωπίσει τον τραυματισμό με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και άριστα αποτελέσματα, ώστε ο πάσχων να μπορεί να επιστρέψει σύντομα και χωρίς επιπτώσεις, στις αθλητικές του δραστηριότητες.

Οι συντηρητικές θεραπείες είναι αναγκαίες σε μία σειρά αθλητικών κακώσεων, αλλά σε πολλές περιπτώσεις πρέπει να διερευνηθεί άμεσα το πάσχων σημείο με αρθροσκόπηση, να εντοπιστεί και ίσως ταυτόχρονα να αντιμετωπιστεί η βλάβη ή να προγραμματιστεί μια ελάχιστα επεμβατική επανορθωτική χειρουργική πράξη.

Εάν εντοπιστούν χόνδρινες και οστεοχόνδρινες βλάβες, τέτοιες που να αποτρέπουν τη σωστή αιμάτωση του χόνδρου, πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα διότι η βλάβη μπορεί να επεκταθεί τόσο, που να καταστρέψει το σύνολο της άρθρωσης (οστεοαρθρίτιδα).

Οι συνηθέστερες αθλητικές κακώσεις είναι οι θλάσεις των μυών και των συνδέσμων. Εκδηλώνονται με έντονο πόνο, τοπική ευαισθησία, οίδημα και περιορισμό της κίνησης. Μπορεί να είναι χαμηλής ή μεγάλης βαρύτητας όπου υπάρχει πλήρης διατομή του μυός ή της μυοτενόντιας συμβολής. Ο ιατρός θα εκτιμήσει τη βαρύτητα της θλάσης. Εάν δεν υποχωρήσουν τα συμπτώματα με συντηρητική αγωγή, ακινητοποίηση και πρόγραμμα αποκατάστασης, ούτε με τοπική έγχυση αυτόλογων αυξητικών παραγόντων (PRP), τότε απαιτείται χειρουργική επέμβαση για την αποκατάσταση της βλάβης του μυός.

Άτομα τα οποία έχουν υποστεί θλάσεις στο παρελθόν έχουν περισσότερες πιθανότητες να υποστούν νέα κάκωση στην ίδια περιοχή, ιδιαίτερα αν δεν έχουν αντιμετωπιστεί σωστά ή δεν έχουν υποβληθεί σε πρόγραμμα αποκατάστασης.