Μεταμόσχευση αυτόλογων και συνθετικών χονδροκυττάρων

Η λήψη των χονδροκυττάρων του ίδιου του ασθενούς (αυτόλογα) χρησιμοποιείται για τη μεταμόσχευσή τους προκειμένου να αντιμετωπισθούν βλάβες των χόνδρων. Τα χονδροκύτταρα μετά από εργαστηριακή καλλιέργεια, χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία νέου αρθρικού χόνδρου, που θα χρησιμοποιηθεί για να καλύψει ακόμη και βλάβες μεγάλης έκτασης.  Η μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων χρησιμοποιείται με πολύ καλά αποτελέσματα για χόνδρινες βλάβες του γόνατος και του αστραγάλου

Η διαδικασία της μεταμόσχευσης αυτόλογων χονδροκυττάρων

Η διαδικασία λήψης των χονδροκυττάρων περιλαμβάνει δύο φάσεις:

Α) Την αρθροσκοπική αφαίρεση μικρού χόνδρινου τεμαχίου το οποίο αποστέλλεται για καλλιέργεια σε εργαστήριο. Το τεμάχιο αυτό έχει σχήμα κυλίνδρου και περιλαμβάνει τον αρθρικό χόνδρο και τμήμα από το υποχόνδριο οστούν. Αφαιρείται συνήθως από σημείο που δεν δέχεται μεγάλα φορτία ενώ το κενό στο σημείο από το οποίο αφαιρέθηκε καλύπτεται εάν χρειάζεται, με συνθετικό βιοαπορροφήσιμο μόσχευμα.

Β) Σε 1-1,5 μήνα, τα χονδροκύτταρα τα πολλαπλασιασμένα χονδροκύτταρα αποστέλλονται από το Εργαστήριο,  έτοιμα προς εμφύτευση, σε μορφή μεμβράνης ή σφαιριδίων, ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς. Η τοποθέτηση γίνεται με αρθροσκόπηση ή με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, ανάλογα με το μέγεθος και το σημείο της βλάβης. Ο ιατρός καθαρίζει αρθροσκοπικά και χωρίς χειρουργείο την βλάβη  σε υγιή όρια και υπολογίζει τον  αριθμό και το μέγεθος των μοσχευμάτων που απαιτούνται για την κάλυψη της βλάβης. Στη συνέχεια, δημιουργεί οπές στις οποίες εμφυτεύει το μόσχευμα ή τα μοσχεύματα σφηνωτά, χωρίς καρφίδες.  Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης κυμαίνεται στους 12 – 18 μήνες , ενώ οι αθλητικές δραστηριότητες επιτρέπονται μετά από ένα 6μηνο.

Μεταμόσχευση συνθετικών βιοαπορροφήσιμων μοσχευμάτων

Επειδή η παραπάνω διαδικασία απαιτεί δύο επεμβάσεις οι οποίες μαζί με την εργαστηριακή καλλιέργεια των χονδροκυττάρων αυξάνουν το κόστος, μια εναλλακτική αντιμετώπιση των προβλημάτων βλάβης στους χόνδρους με μικρότερο κόστος, είναι η μεταμόσχευση συνθετικών βιοαπορρφοφήσιμων μοσχευμάτων.

Για το σκοπό αυτό διατίθενται  έτοιμα συνθετικά μοσχεύματα σε διάφορα μεγέθη κατασκευασμένα με βιοαπορροφήσιμο υλικό. Τα μοσχεύματα αυτά εμφυτεύονται με αρθροσκοπική τεχνική στην περιοχή της  βλάβης και συμβάλλουν στην ανάπτυξη φυσιολογικών χονδροκυττάρων  και οστεοχόνδρινου ιστού από τον ίδιο τον οργανισμό. Για την ταχεία ανάπτυξή τους  το μόσχευμα εμπλουτίζεται με αυτόλογους αυξητικούς παράγοντες.   Η τοποθέτησή του γίνεται όπως και στη μεταμόσχευση αυτόλογων χονδροκυττάρων, αλά το συνθετικό μόσχευμα συγκρατείται με βιολογική κόλα και απορροφήσιμες καρφίδες.