Οστεονέκρωση γόνατος

Η νέκρωση των οστών του γόνατος , αφορά συνήθως στη μηριαία κεφαλή και στους μηριαίους κονδύλους . Εκδηλώνεται με πόνο σο γόνατο συνήθως το βράδυ και ενώ το πόδι βρίσκεται σε ηρεμία. Για την ασφαλή διάγνωση απαιτείται μαγνητική τομογραφία.

Το μέγεθος της οστεονέκρωσης θα δώσει και τη θεραπεία που θα εφαρμοστεί. Σε αρχικά στάδια, με στόχο κυρίως την αποφόρτιση και την αντιμετώπιση του πόνου, μπορεί να γίνουν αρθροσκοπικοί τρυπανισμοί για αύξηση της αιμάτωσης και αποσυμπίεσης του οιδήματος, οστεομεταμόσχευση οστεοχόνδρινων κυλίνδρων (OATS, Mosaic Plasty), ή  οστεοτομία.

Σε προχωρημένα στάδια  η θεραπεία περιλαμβάνει ολική αρθροπλαστική του γόνατος, με τις πλέον σύγχρονες διεθνώς τεχνικές, που εφαρμόζει ο ορθοπαιδικός Χρύσανθος Χρυσάνθου.