Οστεοτομίες

Οστεοτομία ονομάζεται η τεχνική με την οποία διενεργείται τομή του οστού, προκειμένου οι άκρες του να μεταφερθούν σε νέα θέση και να σταθεροποιηθούν στη θέση αυτή με υλικά οστεοσύνθεσης.

Η διόρθωση του άξονα με την επανατοποθέτηση των οστών σε νέα θέση γίνεται για  να αλλάξει η κατανομή φορτίων σε μια άρθρωση που λόγω της διαταραχής του άξονα έχει υποστεί χόνδρινη ή οστεοχόνδρινη βλάβη. Η βλάβη αυτή προκαλεί έντονο πόνο.

Ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης της βλάβης, είναι να επανευθυγραμμιστεί ο άξονας, ώστε να μειωθούν τα φορτία που πιέζουν τον αρθρικό χόνδρο για να ανακουφιστεί ο ασθενής από τον πόνο. Εάν δεν διορθωθεί με οστεοτομία ο μηχανικός άξονας, τότε κάθε άλλη επέμβαση για την αντιμετώπιση της βλάβης στον χόνδρο δεν μπορεί να έχει ουσιαστικό αποτέλεσμα αποκατάστασης και προσβλέπει μόνο στην ελάττωση των επώδυνων συμπτωμάτων.

Η οστεοτομία έχει καλύτερα αποτελέσματα σε ασθενείς με αρχόμενη οστεοαρθρίτιδα. Εκτός από την ανακούφιση, καθυστερεί πλέον της 10ετίας την πλήρη καταστροφή της άρθρωσης.

Οστεοτομία γόνατος

Η συχνότερη οστεοτομία του γόνατος είναι η οστεοτομία  αποφόρτισης του έσω διαμερίσματος. Μπορεί να εφαρμοστεί επίσης για το έξω και το πρόσθιο διαμέρισμα (επιγονατιδομηριαία άρθρωση).

Η οστεοτομία διενεργείται στο χειρουργείο με ολική νάρκωση. Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι 4-6 μήνες.

Οστεοτομία κνήμης

Σε νέους και μέσης ηλικίας ασθενείς και σε ασθενείς με προχωρημένη οστεοαρθρίτιδα διενεργείται οστεοτομία κνήμης ή σπανιότερα του μηριαίου οστού για να διορθωθεί η κατανομή των φορτιών στις αρθρικές επιφάνειες.

Συγκεκριμένα, αφαιρείται μια σφήνα οστού  από  την κνήμη κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να αλλάξει ο άξονας της άρθρωσης, η κατανομή των φορτίων και κατά συνέπεια, η περαιτέρω καταστροφή του αρθρικού χόνδρου. Η επέμβαση γίνεται προκειμένου να κερδηθεί περίπου  μία 10ετία, ειδικά εάν πρόκειται για νέο σε ηλικία ασθενή, πριν ακολουθήσει μία αναγκαία αρθροπλαστική.

Η οστεοτομία διενεργείται στο χειρουργείο με ολική νάρκωση. Ο συνολικός χρόνος αποκατάστασης είναι 4-6 μήνες.