Ιατρείο Ανατ. Θεσσαλονίκης

ΜΑΡΚΟΥ ΜΠΟΤΣΑΡΗ 109, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Για Ραντεβού: 2310 90 80 90
Για επείγοντα: 6944671049
info@macohealth.gr

Website:  macohealth