Ημιολική αρθροπλαστική ώμου

Σε ασθενείς με συντριπτικό κάταγμα 2- 4 τεμαχίων του άνω τριτημορίου της  κεφαλής βραχιονίου, η συνήθης αντιμετώπιση είναι χειρουργική με ανοιχτή ανάταξη και εσωτερική  οστεοσύνθεση.

Ωστόσο, σε ασθενείς μέσης και μεγαλύτερης ηλικίας, αναλόγως του περιστατικού, ο ιατρός Χρύσανθος Χρυσάνθου εφαρμόζει την τεχνική της ημιαρθροπλαστικής ώμου.

Κατά την επέμβαση που διενεργείται με γενική αναισθησία, πραγματοποιείται αντικατάσταση της κεφαλής του βραχιονίου με μεταλλική πρόθεση. Με μία πρόσθια τομή 10 εκατ. στο δέρμα, αποκολλούνται οι μύες του στροφικού πετάλου (υπερακάνθιος, υπακάνθιος, έλασσων στρογγύλος, υποπλάτιος). Στη συνεχεία αφαιρείται η κεφαλή του βραχιονίου οστού και δημιουργείται ένας αυλός στο βραχιόνιο. Ακολουθεί η δοκιμαστική τοποθέτηση της βραχιονίου προθέσεως μέσα στον αυλό του βραχιονίου και η δοκιμαστική τοποθέτηση της κεφαλής, προκειμένου να ελεγχθούν όλα τα δεδομένα πριν από την τοποθέτηση των πραγματικών υλικών και να επιβεβαιωθεί η ομαλή λειτουργία της γληνοβραχιονίου αρθρώσεως του ώμου.

Ακολουθεί η οριστική τοποθέτηση της βραχιονίου προθέσεως μέσα στον αυλό του βραχιονίου και  της μεταλλικής κεφαλής. Στη συνέχεια, γίνεται  ανάταξη της προθέσεως με την ωμογλήνη του ώμου. Τα σπασμένα τμήματα του βραχιονίου τοποθετούνται στη προηγούμενη ανατομική τους θέση. Ακολουθούν η οστεοσύνθεση και  πολλαπλές οστεοσυρραφές, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι ανατομικό και να προσφέρει ομαλή λειτουργία των μυών του στροφικού πετάλου.

Η επέμβαση γίνεται με τον ασθενή σε καθισμένη θέση. Αναχωρεί από την κλινική την δεύτερη ημέρα μετά την επέμβαση και υποβάλλεται σε μετεγχειρητικό πρόγραμμα κινησιοθεραπείας.