Τραύμα – Κάταγμα ( ώμος, γόνατο, αγκώνας)

Η βλάβη στον ώμο, στο γόνατο και στον αγκώνα πρέπει να ελεγχθεί κλινικά και διαγνωστικά από τον ιατρό προκειμένου να διαπιστωθεί  εάν πρόκειται για τραύμα ή κάταγμα και για το μέγεθός της .

Τραύμα

Εάν πρόκειται για τραύμα συνδέσμων ή μυών, εφαρμόζονται βιολογικές θεραπείες όπως η χρήση βλαστοκυττάρων, αυξητικών παραγόντων, βιολογικών μεμβρανών, αλλά και πιο συντηρητικών ενέσιμων μεθόδων για την ταχύτερη αντιμετώπιση της φλεγμονής και του πόνου. Γίνεται περίδεση και παρέχονται συγκεκριμένες οδηγίες αποκατάστασης ώστε όχι μόνο να αντιμετωπιστούν τα άμεσα συμπτώματα, αλλά να ελαχιστοποιηθεί η επιβάρυνση για το μέλλον.

Κάταγμα ώμου (κλείδα – βραχιόνιο οστό)

Τα κατάγματα του ώμου προκαλούνται στη κλείδα και στην κεφαλή του βραχιονίου οστού.

Τα κατάγματα της κλείδας αντιμετωπίζονται συντηρητικά, εκτός εάν διαπιστωθεί ακτινοσκοπικά, σημαντική μετατόπιση της κλείδας. Η αντιμετώπισή τους γίνεται με ελάχιστα επεμβατικό τρόπο χωρίς ανοιχτό χειρουργείο και με πολύ καλά αποτελέσματα.

Τα κατάματα της κεφαλής του βραχιονίου οστού, είναι συνήθως συντριπτικά κατάγματα τεσσάρων τεμαχίων που προκαλούνται μετά από έντονο χτύπημα, εκτός εάν αφορούν ανθρώπους μεγάλης ηλικίας που ακόμη και μία πτώση μπορεί να τα προκαλέσει.

Ο ιατρός Χρύσανθος Χρυσάνθου εξειδικεύεται στην χειρουργική του βραχιονίου πλέγματος. Στους νέους ηλικιακά ασθενείς πραγματοποιείται οστεοσύνθεση και διατήρησης της κεφαλής και εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω του είδους του κατάγματος, αρθροπλαστική για την αντικατάσταση της κεφαλής με συνθετική. Στις μεγάλης ηλικίας ανθρώπους, συνήθως εφαρμόζεται η ημιαρθροπλαστική για την αντικατάσταση της σπασμένης κεφαλής.

Κάταγμα γόνατος

Τα κατάγματα στη περιοχή του γόνατος αποτελούν τη λύση του οστού ή τον ενδοαρθρικό τραυματισμό του. Τέτοια κατάγματα είναι της επιγονατίδας, των μηριαίων κονδύλων και των κονδύλων της κνήμης.

Για την αντιμετώπισή τους απαιτείται άμεση ανατομική  ανάταξη και γρήγορη κινητοποίηση για την αποφυγή δυσκαμψίας.  Η αντιμετώπιση είναι χειρουργική. Εάν  είναι εφικτό,   θα διενεργηθεί με αρθροσκοπική χειρουργική για ταχύτερη αποκατάσταση και πόνο.

Εάν η βλάβη απαιτεί ανοικτή ανάταξη και οστεοσύνθεση για την αποκατάσταση της ανατομίας και τη σταθεροποίηση του κατάγματος, τότε ο ιατρός Χρύσανθος Χρυσάνθου, εφαρμόζει την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ( τεχνική MIS) .

Με μία τομή στη διάνοιξη οστικού καναλιού,  τοποθετείται ο τένοντας και σταθεροποιείται με τεχνική Endo Button και interference, απορροφήσιμη βίδα.

Αναλόγως της βλάβης, μπορεί να απαιτηθεί η χρήση μοσχεύματος.

Κάταγμα του αγκώνα

Τα κατάγματα στη περιοχή του αγκώνα αντιμετωπίζονται είτε με αθροπλαστική χειρουργική είτε με ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ( MIS) αναλόγως της θέσης και του μεγέθους της βλάβης.

Με αρθροπλαστική αντιμετωπίζονται συνήθως τα κατάγματα…

Ελάχιστα επεμβατική χειρουργική εφαρμόζεται στη ρήξη του  περιφερικού τένοντα του δικεφάλου, στη ρήξη του ωλένιου πλάγιου συνδέσμου και…