Αστάθεια ώμου

Η σταθερότητα της άρθρωσης του ώμου εξασφαλίζεται από τους συνδέσμους, τον επιχείλιο χόνδρο και τους μύες. Η  άρθρωση του ώμου (γληνοβραχιόνια άρθρωση) λόγω του μεγάλου εύρους κινήσεων που καλείται να εκτελέσει είναι από τη φύση της μία ασταθής άρθρωση που μπορεί πιο εύκολα να εξαρθρωθεί.

Η αστάθεια, δηλαδή η αίσθηση ότι ο ώμος έχει φύγει από τη θέση του, εκδηλώνεται συνήθως  μετά από τραυματισμό ή πίεση και σπάνια, λόγω γενικευμένης χαλάρωσης των συνδέσμων. Τα εξαθρήματα του ώμου μπορεί να είναι επαναλαμβανόμενα.  Η  συχνότερη αστάθεια είναι η πρόσθια και σπανιότερες, η οπίσθια και η πολλαπλών κατευθύνσεων.

Η πιο συχνή βλάβη που προκαλεί το εξάρθρημα είναι η βλάβη Bankart,  δηλαδή η αποκόλληση του επιχειλίου χόνδρου από την ωμογλήνη. Επίσης, η βλάβη Hill Sachs, δηλαδή, το συμπιεστικό κάταγμα στο πίσω μέρος της βραχιόνιας κεφαλής.

Η αστάθεια του ώμου εάν δεν αντιμετωπιστεί επεμβατικά, προκαλεί επαναλαμβανόμενα επεισόδια εξαρθρήματος. Αυτά με τη σειρά τους προκαλούν χαλάρωση του αρθρικού θυλάκου και  ελάττωση του οστικού υποστρώματος στην ωμογλήνη με αποτέλεσμα την αυξανόμενη χαλάρωση της άρθρωσης και της αστάθειας. Αυτές με τη σειρά τους, οδηγούν στην εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα.

Η αντιμετώπιση της αστάθειας του ώμου γίνεται αρθροσκοπικά όταν τηρούνται τα κριτήρια για αρθοσκοπική θεραπεία, αλλά και με ελάχιστα επεμβατική χειρουργική ( MIS).

Με την αρθροσκόπηση αντιμετωπίζονται όλες οι βλάβες της άρθρωσης του ώμου και κυρίως η αποκόλλησης του επιχειλίου χόνδρου από την ωμογλήνη (επέμβαση Bankart) με την τοποθέτηση αγκυρών στήριξης. Επίσης, όταν απαιτείται, γίνεται αναδίπλωση του χαλαρού συνδέσμου. Σε περίπτωση που υφίσταται συμπιεστικό κάταγμα στο πίσω μέρος της βραχιόνιας κεφαλής, γίνεται τοποθέτηση αρθρικού  θύλακα στη περιοχή του κατάγματος.

Εάν διαπιστωθεί ακτινοσκοπικά, μεγάλη απώλεια οστού στην ωμογλήνη και σημαντικού βαθμού  συμπιεστικό κάταγμα στο πίσω μέρος της βραχιονίας κεφαλής, τότε με ελάχιστα επεμβατική τεχνική, γίνεται τοποθέτηση οστικού τεμαχίου που θα καλύψει το απολεσθέν οστό.