Πτερυγοειδής ωμοπλάτη

Η ωμοπλάτη είναι ένα πλατύ τριγωνικό οστό τριγωνικού σχήματος που συνδέεται με το οπίσθιο μέρος του θωρακικού κλωβού. Η φυσιολογική κίνηση της ωμοπλάτης επιτυγχάνεται από τη συντονισμένη δράση διαφόρων μυών της ράχης και του ώμου. Η παθολογική δράση ενός εκ των μυών αυτών προκαλεί παρέκκλιση της ωμοπλάτης από τη φυσιολογική της θέση και περιορισμό στην κίνηση του ώμου.

Η αδυναμία των μυών να ελέγξουν την κίνηση της ωμοπλάτης οδηγεί σε θωρακοωμοπλατιαία δυσλειτουργία και την κόπωση των σταθεροποιητικών μυών της ωμοπλάτης.  Το πρόβλημα εκδηλώνεται με πόνο στην ωμοπλάτη, με απώλεια του φυσιολογικού εύρους κίνησης των ώμων ή με αστάθεια της γληνοβραχιόνιας άρθρωσης λόγω της αδυναμίας της ωμοπλάτης να κινείται προς όλες τις κατευθύνσεις. Τα συμπτώματα αυτά εκδηλώνονται κυρίως σε αθλητές , εξαιτίας της υπερχρήσης των μυών της ωμοπλάτης, ή λόγω της δυσλειτουργίας ενός νεύρου, είτε λόγω τραυματισμού.

Ο έμπειρος ορθοπαδικός ώμου, με την κλινική εξέταση θα αποκλείσει ως αίτιο με την ίδια περίπου συμπτωματολογία,  αυτό της ρήξης του στροφικού πετάλου.

Πτερυγοειδής ωμοπλάτη μπορεί να εκδηλωθεί με έσω και με έξω παρεκτόπιση.

Η θεραπεία της πάθησης είναι συντηρητική. Η χειρουργική θεραπεία εφαρμόζεται στην περίπτωση πάρεσης του μακρού θωρακικού. Επίσης, όταν η πάρεση του νεύρου δεν αποκαθίσταται, εφαρμόζεται η τενοντομεταφορά του μείζονος θωρακικού, με καλά αποτελέσματα όσον αφορά στην ύφεση του πόνου και στην αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ώμου. Σε περίπτωση πάρεσης του παραπληρωματικού νεύρου, εάν προκαλείται έντονος πόνος και δυσλειτουργία,  εφαρμόζεται  η τενοντομεταφορά κατά Eden-Lange που εμπλέκει αρκετούς μυς (ανελκτήρας της ωμοπλάτης, μείζων και ελάσσων ρομβοειδείς), με πολύ καλά αποτελέσματα από εξειδικευμένο και έμπειρο στην περιοχή του ώμου, ορθοπαιδικό.

Σε περίπτωση αποτυχίας των τενοντομεταφορών πραγματοποιείται θωρακοωμοπλατιαία αρθρόδεση (scapulothoracic fusion) με τη βοήθεια πλάκας και σύρματος, προκειμένου να σταθεροποιηθεί η ωμοπλάτη και να μπορέσει να λειτουργήσει η κίνηση στον ώμο.