Επανορθωτική χειρουργική

Η Επανορθωτική Χειρουργική στην Ορθοπαιδική αφορά στις επεμβάσεις για την αντιμετώπιση πρωτοπαθών βλαβών από κατάγματα, ρήξεις μυών και τενόντων και από τη φθορά χόνδρων και οστών. Επίσης για τις αναθεωρήσεις ( επανεπεμβάσεις για αποκατάσταση προηγούμενης επέμβασης λόγω φθοράς υλικού, επώδυνων και χαλαρωμένων αρθροπλαστικών).

Στην επανορθωτική χειρουργική περιλαμβάνεται και η σύγχρονη αντιμετώπιση των ορθοπαιδικών προβλημάτων με την αρθροσκοπική χειρουργική, την οποία εφαρμόζει ο ιατρός Χρύσανθος Χρυσάνθου με μεγάλη εμπειρία και εξειδίκευση στον ώμο, στον αγκώνα, στην άκρα χείρα, στο γόνατο και στην ποδοκνημική.

Όταν για την αντιμετώπιση του προβλήματος δεν ενδείκνυται η αρθροσκοπική χειρουργική, ο ορθοπαιδικός  εφαρμόζει τις πλέον σύγχρονες τεχνικές με προσπελάσεις “ελάχιστης επεμβατικότητας” (MIS), κυρίως στην χειρουργική αρθροπλαστική γόνατος. Το κύριο χαρακτηριστικό των επεμβάσεων αυτών είναι ότι ελαχιστοποιούν τον πόνο και τις επιπλοκές και προσφέρουν πολύ πιο γρήγορη αποκατάσταση και κινητοποίηση του ασθενούς.

Στην επανορθωτική χειρουργική του  ώμου εντάσσεται η Ολική αρθροπλαστική (Ανατομική, Ανάστροφη),   η αρθοπλαστική επιφανείας και η ημιολική αρθροπλαστική, ότι πιο σύγχρονο σε τεχνικές διεθνώς.

Με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (MIS) αντιμετωπίζονται και τα κατάγματα. Ειδικότερα τα κατάγματα της κλειδός, το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης  (ανοιχτά και ενδοσκοπικά), το εξάρθρημα της στερνοκλειδικής  άρθρωσης (ανοιχτά και ενδοσκοπικά) και τα κατάγματα βραχιονίου πλέγματος.