Οστεοαρθρίτιδα του ώμου

Η οστεοαρθρίτιδα του ώμου είναι το αποτέλεσμα της φθοράς των αρθρικών επιφανειών στην ωμογλήνη και στη βραχιόνια κεφαλή. Αποτελεί κατά κύριο λόγο  εκφυλιστική πάθηση λόγω ηλικίας ενώ σπανιότερα είναι ιδιοπαθής. Ωστόσο, μπορεί να προκληθεί και σε νεότερους ασθενείς, εξαιτίας τραυμάτων και καταγμάτων ή  επανειλημμένων εξαρθρημάτων στον ώμο. Επίσης, σε αθλητές ρήψεων.

Η οστεοαρθρίτιδα εκδηλώνεται με πόνο και ελάττωση του εύρους των κινήσεων στον ώμο. Ακτινοσκοπικά, αποτυπώνεται με στένωση του μεσαρθρίου διαστήματος και εάν η πάθηση έχει προχωρήσει, με οστεόφυτα.

Για την αντιμετώπιση του πόνου χωρίς χειρουργείο, μπορεί ο ορθοπαιδικός να κάνει χρήση βιολογικών παραγόντων, στεροειδών ή και υαλουρονικού οξέως που εγχύονται διά βελόνης στην άρθρωση, προκειμένου να μειώσουν τη φλεγμονή και να «λιπάνουν» τις αρθρικές επιφάνειες.

Εάν δεν υπάρξει ικανοποιητική ανταπόκριση, τότε μπορεί να διενεργηθεί αρθροσκοπικός καθαρισμός, με τοπική αναισθησία στο ιατρείο και πολύ καλά αποτελέσματα ως προς τον πόνο και τη βελτίωση των κινήσεων. Η αρθροσκόπηση περιλαμβάνει τον καθαρισμό του φλεγμένοντα υμένα με πιθανή διατομή του θύλακα για αύξηση του εύρους των κινήσεων, καθαρισμό των εκφυλισμένων αρθρικών επιφανειών, καθαρισμό ελευθέρων τεμαχίων κ.α

Εάν όμως η οστοαρθρίτιδα είναι σε προχωρημένα στάδια ή ο ασθενής είναι νέος σε ηλικία, είναι πιθανόν ο αρθροσκοπικός καθαρισμός να μην επαρκεί.

Στις παραπάνω περιπτώσεις εφαρμόζεται είτε η αθροπλαστική επιφανείας, είτε η ημιαρθροπλαστική για την αντικατάσταση της βραχιόνιας κεφαλής, είτε η ανατομική ολική αρθροπλαστική , για την  ταυτόχρονη αντικατάσταση και της αρθρικής επιφάνειας της ωμογλήνης.

Σε περίπτωση που η οστεοαρθρίτιδα οφείλεται σε χρόνια ρήξη του στροφικού πετάλου (Rotator Cuff Artropathy) και η βραχιόνια κεφαλή έχει μετακινηθεί  τότε μπορεί να εφαρμοστεί σε επιλεγμένους ασθενείς η ολική αντικατάσταση της άρθρωσης του ώμου με την εφαρμογή της πλέον σύγχρονης τεχνικής, της ανάστροφης αθροπλαστικής ώμου.

Στους αθλητές ρήψεων και σπανίως από άλλη αιτία μπορεί να εκδηλωθεί οστεόλυση του τελικού τμήματος της κλείδας, δηλαδή, η δημιουργία ελλείμματος στο τελικό αυτό τμήμα. Τα συμπτώματα αλλά και ο τρόπος της θεραπείας, είναι αντίστοιχος με αυτόν της οστεοαρθρίτιδας.