Εξάρθρημα επιγονατίδας

Η επιγονατίδα είναι ένα οστό τριγωνικού σχήματος το οποίο μαζί με το τελικό τμήμα του μηριαίου οστού, δημιουργούν την επιγονατιδομηριαία άρθρωση,  δηλαδή, το πρόσθιο τμήμα της άρθρωσης του γόνατος. Η άρθρωση αυτή δέχεται πολύ μεγάλες φορτίσεις.

Εάν λόγω μυικών παθήσεων του τετρακέφαλου, αδυναμίας των συνδέσμων του γόνατος ή  της γενικευμένης χαλάρωσης αρθρώσεων, αλλά κυρίως λόγω κατασκευαστικών δυσπλασιών στην τροχιλία ή στην επιγονατίδα, η κίνηση της επιγονατίδας στη τροχιλία δεν επικεντρώνεται πλήρως, τότε φεύγει από τον άξονα κινήσεων. Τότε προκαλείται εξάρθρημα της επιγονατίδας που μπορεί να είναι ένα ή επαναλαμβανόμενα.

Το εξάρθρημα προκαλεί αστάθεια και εκδηλώνεται με πόνο   στην πρόσθια επιφάνεια του γόνατος, κυρίως κατά τη ανάβαση σε σκάλες.  Εάν δεν αντιμετωπιστεί, προκαλεί   βλάβες στις αρθρικές επιφάνειες και ο πόνος και η αστάθεια αυξάνουν.

Η θεραπεία του εξαρθρήματος της επιγονατίδας είναι κυρίως συντηρητική και περιλαμβάνει τη μυϊκή  ενδυνάμωση του τετρακεφάλου μυός και κυρίως του έσω πλατύ μυ.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί συντηρητικά, τότε…