Αρθροπλαστική ώμου

Στοχεύει στην αντικατάσταση της κατεστραμμένης άρθρωσης του ώμου. Οι τύποι της αρθροπλαστικής του ώμου είναι:

  • ολική αρθροπλαστική ώμου, η οποία περιλαμβάνει αντικατάσταση τόσο της βραχιόνιας κεφαλής «ball» όσο και της ωμογλήνης «socket».
  • Μερική αρθροπλαστική ώμου, όπου αντικαθίσταται μόνο η μπάλα.
  • Ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου, περιλαμβάνει την αντιστροφή της φυσιολογικής ανατομίας από «ball & socket σε socket & ball». Δηλαδή στην ωμογλήνη τοποθετείται η πρόθεση της «κεφαλής» και στην κεφαλή του βραχιονίου η πρόθεση «tray» της ωμογλήνης.
  • Custom made αρθροπλαστικές, οι οποίες είναι ειδικά διαμορφωμένες προθέσεις για την αντιμετώπιση σύνθετων παθήσεων όπως αντιμετώπιση αποτυχίας προηγούμενων αρθροπλαστικών οι οποίες συνοδεύονται από ελλείματα οστών, αντιμετώπιση όγκων και άλλων ιδιαίτερων περιπτώσεων.

Στην αρθροπλαστική του ώμου ο ορθοπαιδικός χειρουργός Δρ. Χρυσάνθου Χρύσανθος εξειδικεύτηκε στο διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό νοσοκομείο Royal Liverpool & Broadgreen University Hospitals NHS U.K, το οποίο αποτελεί κέντρο αναφοράς στην Ευρώπη στη χειρουργική του άνω άκρου (αρθροσκοπική & επανορθωτική).