Μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs cell)

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (Mesenchymal Stem Cells, MSCs cell) ή κύτταρα του στρώματος του μυελού των οστών, είναι κύτταρα τα οποία έχουν την δυνατότητα να πολλαπλασιασιάζονται και να διαφοροποιούνται σε διαφόρων ειδών κύτταρα: οστεοκύτταρα, χονδροκύτταρα, λιποκύτταρα, τενοντοκύτταρα, κ.α. Επειδή προέρχονται από τον ίδιο τον ασθενή, δεν έχουν παρενέργειες, ενώ η αναγεννητική τους δράση είναι αποδεδειγμένη.

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα (MSCs cell )  αποτελούν μία ασφαλή,  μη χειρουργική θεραπεία για την αντιμετώπιση των χόνδρινων βλαβών και της οστεοαρθρίτιδας.

Τα μεσεγχυματικά βλαστοκύτταρα απομονώνονται από τον μυελό των ιστών, τον λιπώδη ιστό και το περιφερικό αίμα και στη συνέχεια πολλαπλασιάζονται με την καλλιέργειά τους στο εργαστήριο για ένα μήνα. Ακολουθεί η έγχυσή τους στην πάσχουσα περιοχή, με τοπική νάρκωση.

Χρησιμοποιούνται για την ανάπλαση χόνδρων σε μετατραυματικές βλάβες, για τη θεραπεία εκφυλιστικών ή φλεγμονωδών νοσημάτων. Τα καλύτερα αποτελέσματα επούλωσης διαπιστώνονται στην αντιμετώπιση των ρήξεων του στροφικού πετάλου του ώμου, των μηνισκικών και χόνδρινων αλλοιώσεων του γόνατος και συνολικά στην αντιμετώπιση της οστεοαρθρίτιδας.