Εξειδίκευση του Δρ. Χρυσάνθου στην Σουηδία για τις αρθροπλαστικές καρπού

Εξειδίκευση του Δρ. Χρυσάνθου στην Σουηδία για τις αρθροπλαστικές καρπού

Ο  εξειδικευμένος Ορθοπεδικός Άνω Άκρου, στη Σουηδία και στην εταιρεία Swemac που εξειδικεύεται στις προθέσεις (εμφυτεύματα) της πυχεοκαρπικής και της βάσης αντίχειρα, για εκπαίδευση και πιστοποίηση των αντίστοιχων αρθροπλαστικών.swemac_doctor