Νάουσα 360ο FOOT AND ANKLE

Νάουσα 360ο FOOT AND ANKLE

Στις 17-19 Δεκεμβρίου 2021 πραγματοποιήθηκε το «Νάουσα 360ο FOOT AND ANKLE»,  που οργάνωσε το Ορθοπαιδικό Τμήμα του Γενικού Νοσοκομείου Νάουσας, με σκοπό να καλύψει πλήρως όλες τις πτυχές της σύγχρονης χειρουργικής ποδιών και αστραγάλου (βιομηχανική, επανορθωτική χειρουργική, αρθροσκόπηση και αθλητικές κακώσεις, τραύματα), για την εκπαίδευση των Ορθοπεδικών μέσω διαλέξεων, από έμπειρους ορθοπεδικούς χειρουργούς από την Ελλάδα και όχι μόνο.
Ο Ορθοπαιδικός Χειρυργός Δρ. Χρύσανθος Χρυσάνθου, ήταν προσκεκλημένος και συμμετείχε ως προεδρείο, στην ενότητα των ολικών αρθροπλαστικών ποδοκνημικής.