ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΟΣ ( Τετράγωνου πρηνιστή) στην παιδική ηλικία

ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΟΥ ΑΚΡΟΥ ΚΕΡΚΙΔΟΣ ( Τετράγωνου πρηνιστή) στην παιδική ηλικία

Τα κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδος με εφίππευση των κατεαγότων τμημάτων, αποτελούν μια ιδιαίτερη μορφή των κατάγματων στην κερκίδα, στην παιδική ηλικία.
Η ακριβής ακτινολογική αξιολόγηση είναι ορισμένες φορές δυσχερής, κυρίως όμως έχει μεγάλη δυσχέρεια η ανάταξη του κατάγματος. Η διαδικασία της πώρωσης στα παιδιά εξελίσσεται γρήγορα και οι αποφάσεις για την σωστή αντιμετώπιση πρέπει να λαμβάνονται έγκαιρα.
ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕΘΟΔΟΣ Παρουσιάζουμε μια σειρά από 8 παιδιά με κατάγματα του περιφερικού άκρου της κερκίδος, με εφίππευση. Μόνο σε 2 παιδιά η αντιμετώπιση έγινε άμεσα με τον τραυματισμό. Τα υπόλοιπα 6 παραπέμφθηκαν μετά από 5-20 ημέρες από τον τραυματισμό, για περαιτέρω αντιμετώπιση. Η ακέραια ωλένη εμποδίζει την ανάταξη του εφιππεύοντος κατάγματος της κερκίδος. Με ΓΑ πρέπει να γίνεται η ανάταξη, που περιλαμβάνει τον απεγκλωβισμό του κατάγματος από τον παρεμβαίνοντα τετράγωνο πρηνιστή και μετά την ανάταξη του κατάγματος. Σε 4 ασθενείς που δεν ήταν εφικτή η ανάταξη έγινε παλαμιαία διάνοιξη του τετράγωνου πρηνιστή, που επέτρεψε την ανάταξη του κατάγματος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η ανάταξη διατηρήθηκε σε όλους τους ασθενείς, η αφαίρεση των βελονών σταθεροποίησης έγινε σε 3 εβδομάδες, η πώρωση επιτεύχθηκε σε όλα τα παιδιά, αλλά σε 2 ασθενείς υπήρχε καθυστέρηση στην εμφάνιση ακτινολογικά πώρου